Κλειστά βλέφαρα σε θαμπωμένα μάτια Lyrics ,Βαλπουργία νύχτα Lyrics ,

Κλειστά βλέφαρα σε θαμπωμένα μάτια

Οι άνθρωποι παίρνουν δύναμη όταν νιώθουν ο ένας τον άλλο
τότε βλέπεις καθαρά τη γαλήνη μέσα στα μάτια τους
στις αποστειρωμένες πόλεις μπορώ να νιώσω καθαρά
τη ζέστη που φέρνει το ζεστό χαμόγελο και το
κράτημα του χεριού από συμπαράσταση
Χρειαζόμαστε το σεβασμό για να νιώσουμε και να προσφέρουμε
το άγγιγμα της κατανόησης

Τα σώματα ζητήσανε κάποιο στήριγμα να βρούνε
το οποίο τα βοήθησε να λάμψουνε ξανά
σε δύσκολες ημέρες μοναχά τους δεν μπορούνε
ψάχνουν ευκαιρίες που τις θέλουνε κοντά
Αφού όμως το στήριγμα τελέσει το σκοπό του
στο κάλεσμα που δέχονται αντιστέκονται γερά
τώρα που γεμίσανε με ένα κάλυμμα δικό του
το μόνο που τα νοιάζει η δική τους η πλευρά

Σκιτσάροντας φιγούρες που αγκαλιάζονται σφιχτά
οι έννοιες σιγούνε σε νοήματα βαθιά
χαμόγελα π[ου βρέθηκαν σε άκαρπες φυτείες
φτιάξανε ένα τόμο με μακάβριες ιστορίες
Τα σώματα δε νοιάστηκαν για κάποια ιστορία
που πότισε με θλίψη μια έμπιστη ψυχή
αντίθετα πατήσανε σε μια αδυναμία
θυσιάζοντας πυρήνες που θαμπώσανε μαζί
— Report/Correct-or-add-Lyrics–

 

ΒΑΛΠΟΥΡΓΊΑ ΝΎΧΤΑ,
ΚΛΕΙΣΤΆ ΒΛΈΦΑΡΑ ΣΕ ΘΑΜΠΩΜΈΝΑ ΜΆΤΙΑ Lyrics ,
2006