Skip to content

Paliec Dzīvs LYRICS ,GHETTOZLOBA LYRICS ,

Vai mēs vienmēr būsim jauni un bezrūpīgi,
Vai tiešām tikpat dzīvi, strauji un bezbailīgi?
Katru dienu redzam acis, kas kaut ko meklē, it kā naivi cer,
Ik mirkli kāds kādu pazaudē un atkal atrod, kāds ideālus ķer!
Tik vien, ja esam nepakļāvīgi, ne pazemīgi un nesavtīgi,
Paliec ar mums, paliec šeit, paliec īsts, esi dzīvs!
Vai mēs vienmēr būsim jauni un bezrūpīgi,
Vai tiešām arī kādreiz vāji un bezpalīdzīgi?
Paliec šeit, paliec dzīvs,
padod roku tam, tam, kuram to vajag, palīdzi piecelties!
Paliec īsts, paliec dzīvs,
padod roku tam, kuram to vajag, palīdzi piecelties!
Vai mēs vienmēr būsim jauni un bezrūpīgi,
Vai tiešām arī kādreiz vāji un bezpalīdzīgi?
Paliec šeit, paliec dzīvs,
padod roku, palīdzi piecelties!
Bet ar to, kurš pateiks – cerība ir tikai mierinājums,
Mums nav pa ceļam, jo tā mirst pēdējā! Paliec dzīvs!
— Report/Correct-or-add-Lyrics

GHETTOZLOBA,
PALIEC DZĪVS LYRICS ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.